List/Grid

Tag Archives: МУ – София

In Memoriam!

In Memoriam!

Проф. Желязко Христов, 62 г., коремен и гръден хирург, дългогодишен президент на КНСБ.

Документация/Факултет по дентална медицина – дентална санация на хемодиализирани

Документация/Факултет по дентална медицина – дентална санация на хемодиализирани

Колежката д-р Мария Денчева, докторант от Факултета по дентална медицина при МУ – София е разработила – за първи път в България! – дългосрочна програма за оптимизиране на комплексната огнищна… Read more »

Абонаментен списък за 2010 година на Централната медицинска библиотека на на МУ – София

Абонаментен списък за 2010 година на Централната медицинска библиотека на на МУ – София

    МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА АБОНАМЕНТЕН СПИСЪК – 2010 Заглавие Перио-дичност Годишен абонамент в лв. Acta Medica Bulgarica  (на англ. език) 2 12 Scripta periodica 4… Read more »

Нов заместник-министър на здравеопазването

Нов заместник-министър на здравеопазването

Министър-председателят Бойко Борисов е назначил за заместник-министър на здравеопазването Мила Власковска, съобщава правителствената информационна служба.

IX Национален Конгрес по оториноларингология Х Белинов симпозиум

IX Национален Конгрес по оториноларингология Х Белинов симпозиум

Днес провеждаме Х юбилеен Белинов симпозиум, за което ви поздравявам. През есента на 2000 г. посетих проф. Тодор Карчев и му предложих да създадем и съвместно да организираме Белинов симпозиум… Read more »

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Проф. Петко Узунов, 77-год., дългогодишен ръководител на Катедрата по фармакология при МУ – София, бивш председател на Медицинската академия и зам.-министър. Беше мъдър, добронамерен и колегиален.

Дружество по естетична хирургия и медицина

Дружество по естетична хирургия и медицина

15 години МЦ “Естетична хирургия и медицина”