List/Grid

Tag Archives: Чилови дни

На вниманието на Министър д-р Стефан Константинов: Здравната промоция в училищата

На вниманието на Министър д-р Стефан Константинов: Здравната промоция в училищата

Уважаеми г-н Министър, Вече два пъти лично Ви предавам инициативни писма относно липсата на здравна промоция в училищата, която може да бъде запълнена, със съдействието на МЗ, със сертифицираното от… Read more »

На вниманието на Научното дружество по клинична лаборатория

На вниманието на Научното дружество по клинична лаборатория

Уважаеми колеги, От 1998 г. организираме, съвместно с МЗ, БЛС, БАН, СУБ, СБМД, МУ – Пловдив и Община – Смолян, Празниците на интернистите “Чилови дни”, посветени на един от най-видните… Read more »

Плагиатствата продължават

Плагиатствата продължават

Както добре е известно, бившият ни съсловен предводител бе регистрирал сдружение с нестопанска цел “Български лекар” ЕООД към БЛС (без санкцията на Събор или УС), което после най-спокойно приватизира. През… Read more »

Нова инициатива на в. “Български лекар” – нефрологична среща “Акад. Георги Маждраков”

Нова инициатива на в. “Български лекар” – нефрологична среща “Акад. Георги Маждраков”

Непосредствено след тържествената научна сесия, проведена в рамките на XIII “Чилови дни”, един от тазгодишните носители на Наградата “Проф. К. Чилов” – проф. Димитър Димитраков прие нашата нова идея: съвместно… Read more »

Решение на клуб “Родопско здраве” и в. “Български лекар

Решение на клуб “Родопско здраве” и в. “Български лекар

На разширеното си заседание, проведено на 6 декември 2009 г. в гр. Смолян, ръководството на клуб “Родопско здраве” и редколегията на в. “Български лекар” решиха:

XII “Чилови дни” – отново заедно

XII “Чилови дни” – отново заедно

В свещеното място на българската медицина с. Славейно, Смолянско се проведе тържествената част на традиционните автентични XII “Чилови дни” (под патронажа на здравния министър д-р Евгений Желев и с медийното… Read more »

Покана

Покана

Каня Ви да присъствате на тържеството по повод XII “Чилови дни” (създадени през 1998 г.), посветени на паметта и делото на големия наш лекар чл.-кор. проф. Константин Чилов” в неговата… Read more »