Нов ректор на МУ – Плевен

След два успешни мандата на проф. Славчо Томов като ректор на МУ – Плевен, на този пост бе избран проф. Добромир Димитров, също възпитаник на плевенското висше медицинско училище, известен като блестящ хирург по обща, онкологична, лапароскопска, роботизирана, фокусирана ултразвукова и ХАЙФУ-хирургия.

На добър час!!

Tags: , ,

Comments are closed.