Ректорите на медицинските университети се срещнаха в Пловдив

Ректорът на МУ-София, акад. Лъчезар Трайков участва вчера в работна среща на ректорите на медицинските университети у нас. Домакин на събитието беше Медицински университет-Пловдив.

В дух на разбирателство и партньорство, представителите на академичните институции проф. д-р Мариана Мурджева, дм, ректор на МУ – Пловдив,  проф. д-р Валентин Игнатов, дм, ректор на МУ – Варна, проф. д-р Добромир Димитров, дм, ректор на МУ – Плевен и акад. д-р Лъчезар Трайков, дмн, ректор на МУ – София, обсъдиха значими за образованието и университетите въпроси.

Ректорите декларираха желанието си да работят заедно, като създадат организация, която да представлява пред институциите специфичните за четирите висши училища интереси и да съдейства за вземането на решения, удовлетворяващи академичните им потребности.

Бяха разгледани и въпросите за формиране на работни групи за промяна в Единните държавни изисквания /ЕДИ/ за специалностите в медицинските университети. При обсъждането на съвместните учебни програми за бакалаври, магистри и специализанти, беше акцентирано върху необходимостта от подготовка и координация на такива.

Гостите разгледаха Медицинския симулационен тренировъчен център и Комплекса за транслационна невронаука в МУ-Пловдив.

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.