До кметовете на селата около Славейно

Мили родопчани,

Каня ви на 25 септември от 12 ч. в с. Славейно, Свещено място на българската медицина, в Къщата-музей “Проф. К. Чилов” да проведем тържествената част от 23-те Чилови дни. Освен това ви предлагам да приподпишете следното обръщение към президент, НС, МС и МЗ, което ще прочетем там:

 

Уважаеми държавници,

 

Знаем, че има десетки хиляди българи, които са преболедували Ковид или са преминали през тежка лъче- и химио-терапия по повод онкологични заболявания. Но и най-доброто лечение не достига успешен край, ако организмът не бъде възстановен след него. Уверяваме ви, че най-доброто място за възстановяване на тези наши сънародници са Родопите – с техния кристален отрицателно йонизиран боров въздух, който гони свободните радикали от клетките и усилва имунната система, със здравословната им храна, нископланинския туризъм и слънчевите хора. Благоприятно въздействие оказват и десетките параклиси около селата, където човек може да почерпи допълнителни сили чрез молитви и вяра.

Призоваваме ви да подкрепите нашите усилия да пропагандираме на идеята ни за Родопски здравно-духовен туризъм и въвеждане на обучение по здравно-духовна култула в училищата.

Tags: , , ,

Comments are closed.