Съборът даде мандат за преговори за анекс към НРД 2020-2022

С 271 гласа „за“, 3  „против“ и 4 „въздържал се“ делегатите на 73-ия извънреден Събор на Българския лекарски съюз дадоха мандат на ръководството за преговори по конкретни параметри и подписване/неподписване за Анекс към  Националния рамков договор за 2020-2022г.

Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров благодари на делегатите и заяви, че за първи път се случва Съборът да даде мандат и рамка на представители на БЛС за подписване на НРД при непреминали  преговори. „Сега ще имаме една рамка, при която ще преговаряме. Имаме вече информация какво планира  държавата да отдели като финанси и остава да убедим партньорите си, че имаме един и същи поглед върху нещата и гледаме в една и съща посока“, каза пред делегатите д-р Маджаров.

Предложението на БЛС за цените на дейностите следва философията на приоритетна подкрепа на извънболничната помощ, в болничната помощ ръст на цените на база по-добро медицинско обслужване, а не на по-голям брой прием на пациенти, превес на увеличение на цените на клиничните процедури, включително интензивни и амбулаторни процедури – еднодневни манипулации без престой.

При изготвяне на предложението за цени в болничната помощ е използван метод за определяне на „справедлива цена“ за КП – с коефициент  изчислен на база Британската система на определяне на цена на клиничните пътеки.

73-тият извънреден Събор на Български лекарски съюз прие още отчет за финансовото изпълнение на бюджета до 30.11.2021 r., както и  проектобюджет за 2022 г.

Tags: , ,

Comments are closed.