Заплаха от епидемия заради резистентност към антибиотици

Асоциацията на студентите медици – Пловдив и Катедрата по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“ проведоха съвместна информационна кампания и отбелязаха Европейския ден за разумна употреба на антибиотиците в Аудиторния комплекс на Медицински университет – Пловдив.

Лекция на тема „Антибиотична резистентност“ представи пред студенти и гости проф. д-р Мариана Мурджева – ръководител на Катедрата и ректор на МУ-Пловдив. Тя обърна специално внимание на нарастващата заплаха от развитие на глобална пандемия, породена от антибиотичната резистентност, както и на рисковете, които се крият за здравната система.

Според нея антибиотик трябва да се прилага, когато има съмнение за бактериална инфекция, която може да засегне човешките органи.

„Самолечението е много опасно, защото е вероятно след време да доведе до една скрита епидемия и ще бъде пагубно за цялото общество. Затова разумната употреба на антибиотиците може да намали риска”, твърди още проф. Мариана Мурджева.

Tags: ,

Comments are closed.