In Memoriam!

Проф. Миладин Апостолов, 92-год., доайен на историята на медицината, член на Съюза на българските писатели. проф. Петър Кавлаков, 84-год., дългогодишен ръководител на Катедрата и Клиниката по лицево-челюстна хирургия, Медицински Университет – Пловдив.

Проф. Стоян Данев, 90-год., дългогодишен зав. Катедра по клинична лаборатория, МУ – София.

Д-р Михаил Попов, 74-год„.дългогодишен директор на Столична ХЕИ и РЗИ.

Сбогом, Мише!!

Бог да ги прости!

Tags: , , ,

Comments are closed.