УМБАЛ “Св. Марина” и МУ-Варна – III конференция по инсулт в хибридна среда

В периода 3-4 юни 2023г. ще се проведе Третата национална конференция по инсулт в хибридна среда. Научната среща е под егидата на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна и УМБАЛ “Св. Марина”-Варна. В рамките на 2 дни ще бъдат обсъждани теми, свързани с организацията при лечението на инсулт, невроизобразяващите методики в острата фаза на мозъчните инсулти, етиопатогенетичните механизми за възникването на инсулти. В последната сесия ще бъдат представени и коментирани интересни клинични случаи от практиката.

Лектори в научния форум ще бъдат представители на мултидисциплинарния екип, въвлечен в диагностиката и лечението на инсулта. Програмата и повече информация за събитието може да откриете на следния линк: https://conferences.muvarna.bg/?view=11&lang=bg

Инициативата на Медицински университет – Варна и Университетската болница „Св. Марина” за организиране и провеждане на Националния конгрес по инсулт е продължение на проведената през 2018 г. Първа национална конференция по инсулт с международно участие. Лятното училище по инсулт цели дългосрочно сътрудничество между специализираните центрове за лечение на инсулт в България с оглед подобряването на грижите за хората с инсулт, координирането на усилията за лечение на заболяването в страната и постигане на максимален ефект. Основна задача е повишаване на качеството на лечение на пациентите с инсулт, чрез предоставяне на достъп до специализирана медицинска помощ и диференцирано лечение. Постигането на оптимално качество на лечение във функциониращите центрове е свързано с непрекъснатото обучение на специалистите.

Tags: ,

Comments are closed.