Проф. Анелия Клисарова стана „Доктор Хонорис Кауза” на Тракийски университет в Одрин, Турция

Проф. д-р Анелия Клисарова, ректор на Медицински университет – Варна, стана „Доктор Хонорис Кауза” на Тракийски университет в Одрин, Турция, на специална церемония на 3 юни 2010 г. Званието с почетен диплом бе връчено от ректора на Тракийски университет проф. Енвер Дюран. То е за академичната кариера на проф. Клисарова и приноса й за развитието на отношенията между двата университета.

От 9 октомври 1998 г. е първият протокол за сътрудничество между Медицински университет – Варна и Тракийски университет – Одрин. На всеки две години от тогава се организират международни симпозиуми по клинична анатомия. Български лектори са провели различни курсове по обучение за турски студенти, в частност по езикова подготовка на български и английски език за турски студенти, които ще учат медицина в България.

По инициатива на Студентските съвети от декември 2009 г. предстои организирането на клинични стажове, които ще се признават от двата университета. Културното и образователно сътрудничество продължава да се развива все по-широко с откриването през пролетта на тази година на Българския културен център в Одрин. Предстои и подписване на договор за обмен на преподаватели, студенти и административен персонал по програма „Еразъм”.

Проф. Клисарова изнесе почетна реч на тема: „Човекът във Вселената и Вселената в човека”, в която се коментират въпроси, свързани с хода на науката и как тя се отразява върху човешката цивилизация като цяло.

Tags: , ,

Comments are closed.