Диагностично-консултативен център

Университетска МБАЛ „Св. Иван Рилски” – София ДКЦ „Св. Иван Рилски” ЕООД е собственост на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”.

Осъществява високоспециализирана извънболнична медицинска помощ в условията на безпрецедентни темпове на технологизация на медицинските и диагностични дейности и консултации, осъществявани от авторитетни хирурзи, неврохирурзи, невролози, гастроентеролози, ревматолози, онколози и др.

Има сключени договори със здравноосигурителни фондове:

ОЗОФ „Доверие”; Евроинс ЗД; Животозастрахователен институт АД; Дженерали Закрила; България Здраве; Уника Живот; Фи Хелт ЗД; Медико 21 АД; ДЗИ.

София, бул. „Акад. Ив. Гешов” 15

Tags: 

Comments are closed.