МУ-Варна обучава хирурзи и студенти с най-модерната система за роботизирана хирургия в УМБАЛ „Св. Марина“-Варна

Хирурзи и студенти от от 3-ти до 5-ти курс в Медицински университет – Варна имат уникалната възможност да се обучават в единствената по рода си в България свобод но избираема дисциплина (СИД) и ВСД „Въведение в роботизираната хирургия“.

Роботизираната хирургия представлява сегмент от минимално инвазивната хирургия, която е насочена към извършване на оперативни интервенции с минимална травма за пациента. Чрез няколко малки разреза на корема, посредством четирите ръце на робота, могат да се извършват различни оперативни интервенции при доброкачествени и злокачествени заболявания, както в коремната, така и в гръдната кухина.

Роботизираната хирургия навлиза все по-масово в множество центрове в страната и чужбина. Това поражда необходимостта от обучение на голям брой специалисти в тази област, за кратък период от време. Въпреки базисните сходства, които роботизираната хирургия има с лапароскоспката хирургия, тя е доста по-различна и изисква специфични умения. Именно поради тази причина обучението на студентите, които желаят да се развиват в областта на хирургията, трябва да започне още от студентската скамейка. Медицински университет-Варна, който винаги се отличава с бърза адаптация към съвременните нужди и модели на обучение, създаде СИД и ВСР „Въведение в роботизираната хирургия“ през 2021г.

Обучението включва теоретична и практическа подготовка, която запознава отблизо с възможностите на роботизираната хирургия и отделните компоненти на системата Da Vinci Xi. Роботът е снабден със симулатор с виртуална реалност и 3D визуализация, чрез които участниците създадават и усъвършенстват уменията си. Практическите упражнения се доближават максимално до реалните манипулации, които се извършват по време на реални операции. Симулационното обучение е задължителна част от практическата подготовка на лекарите преди официалното сертифициране за операции с робота Da Vinci Xi.

Проведените обучения се радват на голям интерес, като до момента са преминали повече от 100 участника. Освен практическа стойност обучението има и висока научна стойност. Д-р Тургай Калинов, който е член от преподавателския и лекарски състав на Първа клиника по хирургия, събира и анализира резултатите на участниците.

Резултатите от обученията до момента са публикувани в елитни международни списания, което доказва значимостта на обучителния процес.

През новата 2023/ 2024 учебна година студентите в МУ-Варна отново ще имат възможност да подават заявление за участие в обучението, като допълнителна информация ще бъде публикувана след началото на учебния процес.

Tags: 

Comments are closed.