Архивите говорят… Къде сте, бойни другари?

Един от възстановителите-ветерани на БЛС д-р Борис Бояджиев предостави на Клуб “История и етика” част от архива си, сред който откриваме Решение на Софийския градски съд от 22 май 1992 г., регистриращо новоизбрания УС на БЛС на събора му през 8-9 февруари 1992 г. Нека да изброим колегите и да си спомним за тях.

Д-р Димитър Игнатов, председател, хирург от ИСУЛ (беше и депутат, почина миналата есен на 82 год. възраст); Зам.-председатели: д-р Григор Григоров, анестезиолог от “Пирогов” (почина отдавна); д-р Антон Въжаров от Русе, анестезиолог (почина преди 2-3 години) и д-р Драго Желев, съдов хирург от Пловдив. Гл. секретар д-р Стоян Ботев (почина отдавна). Членове: д-р Богдан Мустаков, алерголог от София (после беше председател на Цеентралната Етична комисия, почина отдавна); д-р Георги Чанков, епидемиолог от Пловдив (почина скоро след избора), доц. Борис Корновски, хирург от Варна (после стана професор и зам.-кмет), д-р Иван Иванов (стоматолог от София (също почина скоро след избора), д-р Методи Маджаров, АГ от София, д-р Христо Хинков, психиатър (в момента – здравен министър).

Общият им брой е 11; защо толкова малко? Вероятно това е бил членският състав на УС по тогавашния Устав. 7 от тях вече са покойници. С всичките сме общували, спорили и обсъждали проблемите, радвали се. Особено речовити бяха Игнатов и Въжаров; те нерядко си разменяха и остри думи.

Времето тече, събитията днес се сменят с такава с главоломна бързина, че просто не можем да ги проследим. Остава главният, най-тревожният въпрос: ще я има ли България, ще го има ли Човечеството? Изобщо – ще го има ли Животът? Ще бъдем – или няма да бъдем?!

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.