Обществен съвет по педиатрия

Сформиран бе Обществен съвет към Националната Специализирана болница за активно лечение на детските болести “Проф. Иван Митев”, оглавяван от проф. Иван Литвиненко, председател на Българската педиатрична асоциация.

В състава му влизат още: проф. Анна Кънева, началник на Клиниката по детска кардиология, доц. Боряна Аврамова, начарник на Клиниката по детска хематология при УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”, изпълнителният директор на СБАЛДБ “Проф. Иван Митев” д-р Благомир Здравков и председателят на Съвета на директорите към СБАЛДБ “Проф. Иван Митев” Марина Гинева.

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.