На боговете равни!!

Татко Хипократ е дал най-точното и вярно определение на професията ни: “Лекарят е философ, на боговете равен!”

Неслучайно под бюст-паметника му в Падуа има само две думи: “Един философ”.

Да, Медицината е не само най-сложната наука, дълбоки познания и горещо сърце, а и – философия. Философия за Живота и Смъртта, за смисъла на човешкото съществуване.

Добрият лекар е своего рода Бог – на Живота и Любовта.

Бъдете боговете на Майка България, скъпи колеги!!

Comments are closed.