Катедрата по социална медицина отбеляза 60-та годишнина

В тържествена обстановка Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването в МУ – Варна отбеляза 60 години от основаването си. С уважение към историята и постиженията на една от първите катедри на Медицински университет – Варна, своите поздравления за юбилея поднесоха зам. министърът на здравеопазването проф. Илко Гетов, Академичното ръководство и членове на Академичния съвет на Университета, ръководители на здравни институции от цялата страна, представители на сродни катедри и факултети от други български висши учебни заведения, неправителствени организации, приятели и съмишленици на Катедрата.

С юбилейни плакети и грамоти бяха отличени личности и съмишленици, помогнали за развитието и приноса на Катедрата към общественото здравеопазване и науката в регионален, национален и международен мащаб. С призове бяха удостоени доц. д-р Невяна Фесчиева, д.м., ръководила Катедрата в периода 1988 – 2000 г. и първи Декан на Факултета по обществено здраве през 2001-2002 г.; проф. д-р Стоянка Попова, д.м., ръководила Катедрата 2000-2002г. и реализирала два мандата като Декан на Факултета по обществено здравеопазване от 2002 до 2010 г.; проф. Искра Мирчева, д.м., ръководила катедрата от 2002 до 2017 г. и допринесла за реализираните международни и национални научни проекти; проф. д-р Кирил Иванов, д.м.н., – той е бил първият назначен асистент към Катедрата при основаването ѝ през 1963 г. и я е ръководил между 1980 и 1988 г., когато е била „Катедра по социална хигиена и организация на здравеопазването“.

Tags: , , , ,

Comments are closed.