Миграция

Катунът се разсели в село.

Откупи бабините къщи,

събори дядовите плевници,

изхвърли спомените

от таваните,

изсипа детска глъб

край цъфнали дръвчета.

И пътят към село

свърши. Ели ВЛАДОВА

Comments are closed.