Със заявка за подписване на меморандум завърши VI-ият Конгрес на БЛС

Приоритетни цели обединиха политици, законодатели и лекари.

Няколко приоритетни цели обединиха политици, лекари и депутати, по време на заключителната сесия „Политики и модели на финансиране в здравеопазването в България“ на VI-ия национален конгрес на БЛС с международно участие.

В разпалената дискусия участие взеха д-р Иван Маджаров – председател на БЛС, проф. Христо Хинков – министър на здравеопазването, д-р Йорданка Пенкова – подуправител на НЗОК, доц. Лъчезар Иванов – зам.-председател на Комисия по здравеопазване в НС и др.

Меморандумът, който предстои да се сключи очертава някои от бъдещите приоритетни политики в сектора:

  1. Предприемане на необходимите инициативи за законодателни промени относно въвеждане на задължително продължаващо медицинско обучение на лекарите в България. Изготвяне на методология и оценка за акредитация на продължаващото медицинско обучение.
  2. Разработване и прилагане на политики за справяне с кадровата криза в сферата на здравеопазването, оценка и анализ за определяне на стимули, приоритетни области и специалности.
  3. Изработване на методология и анализ за въвеждане на алтернативни модели на финансиране в здравеопазването в допълнение на съществуващата система, с цел достигане на средните нива на разходи от БВП в сектора за Европейския съюз.

-Поставяне на фокуса върху по-ефективното разпределение на разходите за здравеопазване, тясно свързано с резултатите.

-Приоритизиране на еднодневните здравни услуги за населението.

-Въвеждане на механизъм за поетапно изравняване на заплащането на труда на медицинските специалисти в България със средните нива на заплащане за Европейския съюз.

  1. Повишаване на нивото на дигитализацията за постигане на по-широка достъпност, по-високо ниво на ефективност на предоставяната здравна помощ и подобряване на координацията между различните нива в структурите на здравеопазването.
  2. Разработване и прилагане на политики за повишаване на нивото на скрининг и профилактика на населението, включително подобряване на информираността на гражданите относно необходимостта и ползите от същите.
  3. Предприемане на необходимите инициативи за законодателни промени за ефективна защита на медицинските специалисти от вербална и физическа агресия.

По време на втория ден от форума стана ясно, че по поръчка на Български лекарски съюз ще се изготви икономически анализ за въздействието на всички медицински дейности върху икономиката на България. Това съобщи председателят на БЛС д-р Иван Маджаров. Очаква се резултатите да бъдат представени официално през февруари догодина. 2024 г. Проучването ще бъде в четири фази – структура на болниците и лекарите в България, директен икономически принос, допълнителни икономически дейности, общ икономически принос и бъдещи перспективи. Ще бъде анализиран при- носът на лекарите и болниците към икономиката. Целта е да използваме този анализ навсякъде, където е необходимо, когато защитаваме позицията на БЛС, добави д-р Маджаров.

VI-ият Национален конгрес на съсловната организация събра на едно място водещи специалисти от страната и чужбина, сред които ръководството на Европейския съюз на медицинските специалисти (UEMS), на Постоянния комитет на европейските лекари (СРМЕ), Световната медицинска асоциация (WMA), болнични мениджъри, представители на академичните структури и други представители на здравния сектор.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.