Покана: 76-ти Извънреден събор на БЛС

17.02.2024г. гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 147, Конгресен център „Интер Експо Център“ Регистрация: 08:00 – 10:00 часа

Начало: 10:00 часа дневен ред:

  1. Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на Български лекарски съюз за 2023г.
  2. Вземане на решение за приемане на бюджета на Български лекарски съюз за 2024г.
  3. Вземане на решение за одобрение на условията и параметрите, при които Български лекарски съюз да подпише предстоящия Анекс по чл. 53, ал. 3 от ЗЗО за 2024г. към Националния рамков договор № РД-НС-01-2 от 1 септември 2023 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г.

4. Разни.

Tags: 

Comments are closed.