Общо събрание на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна с мандат 2024 г. – 2028 г. ще бъде свикано на 7 март 2024 година

На 05.02.2024 г. Академичният съвет на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, по предложение на проф. Красимир Иванов – председател на Общото събрание на университета, взе решение за свикване на Общото събрание с мандат 2024г. – 2028 г.. Заседанието ще се проведе на 07.03.2024 г. от 13:00 ч. в Първа аудитория в сграда Ректорат при следния дневен ред:

 1. Избор на комисия по избора.
 2. Приемане на изменения и допълнения в Правилника за дейността на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;
 3. Избор на университетски омбудсман;
 4. Избор на председател и заместник-председатели на Общото събрание;
 5. Мандатен отчет на Ректора и на политиката за развитие на университета;
 6. Отчет на Контролния съвет;
 7. Представяне на становищата на Контролния съвет за изпълнението на бюджета за 2023 г. и за проектобюджета за 2024 г.;
 8. Избор на Мандатна комисия;
 9. Представяне на мандатната програма/мандатните програми на кандидата/кандидатите за Ректор;
 10. 10.Избор на Ректор;
 11. 11. Избор на Академичен съвет.
Tags: 

Comments are closed.