До Проф. д-р Христо Хинков, министър на здравеопазването: Писмо до МЗ във връзка със създадения Национален съвет по онкология

Българският лекарски съюз е сред активните участници в инициативата по създаването и внедряването на Европейския противораков план на територията на страната ни.

Съсловната организация е пряко ангажирана с този значим здравен и cоциален проблем, който всяка година засяга около 26 0000 новозаболели в България. По наше настояване, в Анекса на НРД за медицинските дейности 2023-25 г., беше договорено да няма лимитиране на дейности в областта на онкологията, което гарантира заплащането на извършеното лечение на всеки онкоболен у нас.

В тази връзка, с изненада научихме от Националния лекарски борд по медицинска онкология към БЛС, че наскоро със заповед на Министъра на здравеопазването, е създаден Национален съвет по онкология. Нещо повече:
Съветът работи усилено по изработването на свой вътрешен правилник, а сред дискутираните предложения е създаването на Национален хъб на Мисията за рака, като частна структура, на която да се повери контрола по изпълнение на активностите от Националния план за борба с рака.

Настояваме да бъдем запознати:

– Как е взето решението за създаването на Национален съвет по онкология;

– Кои са неговите членове и на какъв принцип те са подбрани;

– Защо е елиминиран експертния лекарски борд по медицинска онкология към БЛС;

– Предвижда ли се частна структура да контролира изпълнението на плана?

Български лекарски съюз се солидаризира със сериозните притеснения изказаните от нашите колеги от експертния борд. Намираме за притеснителни и лишени от обосновка предприетите от МЗ действия, без нашето знание.

С уважение: д-р Иван МАДЖАРОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС на БЛС

Comments are closed.