Новият Ректор на МУ – Варна проф. д-р Димитър Райков представи ректорския си екип за мандат 2024 – 2028 година

След като Общото събрание на МУ – Варна избра проф. д-р Димитър Райков за ректор на Университета, на заседание от 11 март новият Академичен съвет прие единодушно състава на заместник-ректорите, предложени от проф. Райков. Екипът му ще се състои от петима заместници с мандат от 11 март 2024 до 11 март 2028 година.

Проф. д-р Албена Керековска, д.м., е избрана за заместник-ректор „Учебна дейност“. Тя изпълняваше тази функция и до момента, като ще продължи да ръководи, контролира, координира и отговаря за планирането и организацията на всички дейности, свързани с учебната дейност, с приема и обучението на студенти и курсисти в ЦПО и на

Интернационалния център за електронно и дистанционно обучение, както и за дирекция „Учебна дейност“ и дейността на отдел „Учебен“.

За заместник-ректор „Кариерно развитие“ е избрана проф. д-р Мария Негрева, д.м.н. Тя ще ръководи, контролира, координира и отговаря за планирането и организацията на всички дейности, свързани с кариерното развитие, придобиването на ОНС „доктор“, НС „доктор на науките“ и дейността на отделите „Кариерно развитие“ и „Докторантско училище“.

Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н., е избрана за заместник-ректор „Научна дейност“. Тя ще ръководи, контролира, координира и отговаря за планирането и организацията на всички дейности, свързани с научно-изследователската работа, иновациите и транслационната медицина в Медицински университет – Варна, дейността на Библиотеката и на отделите „Издателска дейност“ и „Академична организация за клинични проучвания“. Във функциите на проф. Йотова ще бъде и контрол на дейността на Научноизследователския институт.

За заместник-ректор „Международно сътрудничество“ е избран проф. д-р Марио Милков, д.м., който ще ръководи, контролира, координира и отговаря планирането и организацията на всички дейности, във връзка с международното сътрудничество и дейността на отдел „Международно сътрудничество“. Също така той ще контролира и координира дейността на дирекция „Акредитация, качество и проектна дейност“ и на отделите „Управление на качеството и акредитация“ и „Проектна дейност“.

Проф. д-р Никола Колев, д.м.н., е избран за заместник-ректор „Следдипломно обучение“. Той ще ръководи, контролира, координира и отговаря за планирането и организацията на всички дейности, свързани със следдипломното обучение, дейността на отдел „Следдипломно обучение“ и сключването на договори с лечебни заведения за практическо и следдипломно обучение.

На заседанието Академичният съвет взе решение за преименуване на Дирекция „Международно сътрудничество, акредитация и качество“ в Дирекция „Акредитация, качество и проектна дейност“. За директор на дирекцията е избрана проф. Тодорка Костадинова, д.и.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.