Декларация

БЛС остро възразява срещу едностранно и незаконосъобразно наложените от НЗОК анекси към всички изпълнители на болнична помощ. Предлаганите бюджети на практика представляват намаление на цените по НРД с 30-40% и обричат болниците на бавна и постепенна гибел и разпад. Непосредствените последствия ще бъдат напускане на лекари и сестри поради ниските заплати, които трудно ще се върнат обратно, натрупване на дългове, които няма да могат да бъдат погасени в обозрим срок, снижено качество на обслужване и демотивация на персонала.

В тази връзка предлагаме:

– НЗОК незабавно да оттегли предложените анекси и да спази  подписания  НРД 2010.

–   Управителният съвет на БЛС да започне подготовка за ефективни национални протестни  действия, съвместно със синдикатите, пациентски и други съсловни организации.

– Директорите на болници да не подписват анексите, или да оттеглят подписите си, поради тяхната незаконосъобразност и противоконституционност. Отказът им от анекс няма да има никакви негативни правни последствия .

– Мениджърите да заведат дела в съда за неизплатените дължими суми от страна на НЗОК , плюс  лихвите върху тях,  както е заложено в текстове от  НРД 2010.
 
– БЛС да прекрати всички разговори и срещи с представителите на здравните институции, включително и по преговорите за НРД 2011 докато НЗОК не разплати дължимите суми по сега действащия договор и до провеждане не извънредния събор на организацията.
 
– Здравният министър като принципал на държавните болници да заяви дали съветва директорите да подпишат анексите и съответно да понесе отговорността за последващите искове.

Министърът да регламентира с наредба формирането на  листата на чакащите, формите за доплащане на медицинските услуги и критерии за спешност и неотложност на медицинските услуги.

 Националният съвет на БЛС реши да се свика извънреден събор на организацията в началото на септември, на който ще се обсъдят изпълнението на бюджета на НЗОК за 2010 г. и проектобюджета за 2011 г., а също така и приемането на единен ценоразпис на медицинските услуги.

Tags: , , ,

Comments are closed.