Професор Анелия Клисарова – “Доктор Хонорис Кауза” на Тракийския университет Одрин

Ректорът на МУ – Варна проф. Анелия Клисарова бе удостоена с най-високото звание – “доктор хонорис кауза” на Тракийския Университет в Одрин.

На церемонията проф. Анелия Клисарова произнесе академично слово, в края на което се казва:

“На нашата планета живеят над 6 млрд души, които си взаимодействат един с друг. Мозъчната ни кора се състои приблимително от 20 млрд неврони, но е известно, че разделеният мозък може да функционира отлично само с половината от тях. По същия начин, както всяко едно човешко същество е част от гъста мрежа за информационен трансфер, така един неврон е част от невронна мрежа.

Всеки неврон комуникира с останалите с помощта на това, което ние възприемаме като много ограничен “езиков репертоар” (да/не) и среден капацитет на канала от около 0,2-0,4 Kbps. Като контраст, един наш телефонен разговор използва капацитета на канала от порядъка на 1 Mbps. Средният кортикален неврон обаче изпраща своя сигнал до поне 1000 различни неврона, като компенсира (по отношение на информационната дифузия по мозъчната кора) ниския си капацитет на канала. Накрая, хората използват други (мултимедия) средства за комуникация (напр. езика на тялото и изкуствата), за да увеличат допълнително своя комуникационен капацитет.

С тези прости изчисления нека да поставим метафората в перспектива. Нашите две мозъчни хемисфери си комуникират със средна скорост от приблизително 250 Mbps. В същото време Интернет позволява на Европа да комуникира със Северна Америка с приблизително 25 Gbps. Това означава, че всяка секунда Европа обменя със Северна Америка 100 пъти повече информация, отколкото нашите две мозъчни хемисфери помежду си.

Какъв е смисълът на живота лично за мен? За мен истината за живота е в семейството. Ето защо, бих искала да благодаря на семейството си – родителите, съпруга, сина, които ме вдъхновяваха и подкрепяха, когато постигах целите си!

Но нека да благодаря и на своите колеги, които ме почетоха с присъствието си на този тържествен за мен ден и които винаги споделят моите успехи!

Високо оценявам присъждането на званието ми “доктор хонорис кауза” на Тракийския Университет в Одрин и приемам неговата академична общност за част от академичното семейство на МУ – Варна!

Tags: ,

Comments are closed.