На вниманието на Министър д-р Стефан Константинов: Здравната промоция в училищата

Уважаеми г-н Министър,

Вече два пъти лично Ви предавам инициативни писма относно липсата на здравна промоция в училищата, която може да бъде запълнена, със съдействието на МЗ, със сертифицираното от МОН  учебно помагало за здравна и сексуална култура “Здравна Азбука”.

Досега не ми е обърнато никакво внимание.

Навремето първи в. “Български лекар”, а след него – и ръководения от Вас РЛК – Кюстендил започнаха кампания за отстраняването на Кехайов като председател на БЛС, която най-накрая се увенча с успех благодарение инициирания от нас Закон за допълнение на ЗСОЛСДМ. Лично Вие дойдохте и на създадените от мен XII Чилови дни в с. Славейно, а ще бъдете и патрон на следващите. Фактът, че по времето на авторитарния Кехайов бяхме единомишленици и съратници,  би трябвало да ни е сближил достатъчно поне духовно.

Знаете също, че аз съм най-продуктивният (с 30 книги) и най-опитният от всички здравни журналисти (Вие сте ми 16-тият министър).

Вместо да ме приобщите, Вие проявявате сдържаност към моите инициативи. Разбира се, това си е Ваш личен избор. Всеки ръководител сам си избира екипа и сътрудниците, на които да се опира.

Все пак, поводът за това поредно мое писмо са току-що изнесените потресаещи данни по БНР: че 30 000 младежи у нас са хероинозависими наркомани, а през тази година, само месец преди края й, от това са починали 67 от тях.
Нима – като българин, лекар и баща – не Ви боли от това?!

В монографията “Здравна Азбука” се разглеждат, освен социално-значимите и полово-предаваните болести, още и тютюнопушенето, алкохолът, затлъстяването и – подчертавам! – наркоманиите. Но тази монография не може да достигне до училищата. Аз не мога да заменя държавата. Тя пък нехае.

Защото МЗ, в лицето на нелекарката Десислава Димитрова, ми отказа не само да съдейства за разпространението на монографията в училищата, но и да я качи – безплатно!! – на сайта си.

Няма какво повече да добавя.

Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.