Кой уби бебето в Горна Оряховица

На вниманието на Министър Стефан Константинов
Копие: Министър-председателя Бойко Борисов
Копие: УС на БЛС
Копие: Комисията по етика при УС на БЛС
 Уважаеми г-н Министър,

 И аз, като Вас, съм лекарско дете; ние от малки сме били свидетели на неистовите усилия, които полагаха родителите ни, за да помогнат и на най-безнадеждните си пациенти; и как страдаха при неуспех. Затова разбирам и съпреживявам потреса, който ясно забелязах да изпитвате в НС, когато вътрешният министър четеше ужасните реплики, разменяни между граждани, носещи титлата “д-р”. Все още не мога да си отговоря на раздиращия сигурно и Вас въпрос: как е възможно подобно отвратително бездушие и безразличие към човешкия живот, при това – проявено от хора с лекарски дипломи; защо се стигна до подобно падение на наши колеги, чиято патологична духовна празнота – при това колективно, вкупом, буквално от всички проявявана! – сигурно ще стане емблематична в българското здравеопазване под определението “горнооряховски синдром”?

Без да претендирам за точност и изчерпателност, ще Ви посоча толкова много (според мене) виновници:

 # Висшите медицински училища (4 университета и 1 факултет), където отдавна не се изучава, дори и факултативно, за 2-3 часа, дисциплината “Деонтология” (науката за медицинската етика);

# Нашите професори, които в нито една своя лекция не споменават светлите примери от живота на най-знаменитите световни и български лекари, не втълпяват на своите студенти основните правила в най-великата професия (които съм си позволил да формулирам схематично така: “Всеки човек има право да боледува и оздравява, да страда и умира с Достойнство!”, “Гледай на всеки пациент, като на собствено дете, независимо от възрастта и състоянието му!” и “Уважавай Живота! Обичай Болния! Почитай Колегата!”); не им припомнят безсмъртното определение на Хипократ: “Добрият лекар на Боговете е равен!”, не им внушават, че те трябва цял живот да бъдат не просто лекари, а – добри лекари! Вместо това пациентите са споменавани не поименно, с топлота и загриженост, а само като безлични номера, подобно на затворниците (прим. “трета стая, първо легло”, дори само “трета – първо”); 

# Негативната спрямо демографията, здравеопазването и човеколюбието държавна политика, нагло и отчайващо последователно провеждана десетилетия наред, особено изразено – в последните 20 години: с най-ниския процент от БВП, без никаква грижа за квалификацията и насърчаването на лекарите и сестрите в материално и морално отношение;

# Пълното обезценяване и незачитане на най-голямата ценност за една нация и държава: Човешкият живот, който у нас напълно загуби своята стойност, видно от факта, че никой държавник и политик (вкл. “социалният” ни президент) не се тревожи и смущава от демографските факти: най-ниска продължителност на живота и най-висока заболеваемост и смъртност от социално-значимите болести;

# Престъпната здравна реформа, въведена от алчни шмекери – без предварително остойностяване на медицинските дейности и изградена информационна система! – осланяща се на идиотските клинични пътеки, регулативни стандарти и делегирани бюджети, унишожила творческото мислене на лекарите и адекватния лечебно-диагностичен и възстановителен процес;

# Казионният, безалтернативен, противоконституционен и формално функциониращ БЛС, чиито Етични комисия (по места и централно) досега не са извършили абсолютно никаква дейност, водени от криворазбрана колегиалност, дефинирана като “Гарван гарвану око не вади”;

# НЗОК, която наблюдава единствено отчетите на лечебните заведения, а не свършената от тях работа (излекувани пациенти), затваряйки си очите дори за явни документни измами; в този смисъл – къде са контролните органи и специално създаденият “Медицински одит” към МЗ?

Уважаеми г-н Министър,

Положението в националната здравна политика става все по-тревожно, а тя е неотделна част от националната сигурност. Намирам за необходимо, дори – за спешно! – свикването на Национална конференция по въпросите на деонтологията, с участието на ректорите, деканите, ръководствата на МЗ, БЛС, НЗОК и БАСЗГ.

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.