Моля ви, не стресирайте и не заблуждавайте хората!

Чрез СБЖ и СЖБ при КТ “Подкрепа”
Копие: Премиер Бойко Борисов
Копие: Комисията по здравеопазване при 41-вото НС
Копие: Министъра на здравеопазването д-р Ст. Константинов
Копие: УС на БЛС
   

Моля ви, не стресирайте и не заблуждавайте хората!
 Здравеопазването е основният национален проблем!                  “Здравето, човеко!”

В навечерието на 4 февруари, Международния ден за борба с онкологичните болести, си позволявам да ви обърна внимание върху следните факти:

Тези болести (които са над 130 вида) зачестяват у нас, предвид застаряването на населението, увеличаването на тютюнопушенето, нерационалното хранене, злоупотребата с алкохол и все по-стресиращия начин на живот в България. (Не случайно авторитетният в. “Икономист” ни определи като най-тъжната нация – а какво друго е депресията, освен изключително силен и канцерогенен психоемоционален стрес?!)

Според официалните данни, над 260 000 българи са регистрирани през 2009 г. от някоя от онкологичните болести; към тези хора ежегодно се присъединяват нови 33 000 новодиагностицирани (само 15% от които – в напълно лечимия първи стадий!), а 17 000 от всички тях умират. Особено тревожно е положението с рака на млечната жлеза, от който са регистрирани 36 000 българки; всяка година биват новодиагностицирани още 3500, а 1 200 умират.

В тази връзка, без ни най-малко да се възприемам като, недай, Боже, ментор или наставник, си позволявам най-колегиално и внимателно, с мотив единствено загрижеността за здравето на нашите сънародници, да помоля българските журналисти (тяхно е правото да се вслушат в аргументите ми или да не ги приемат):

# Да преустановят практиката новините по електронните медии да започват със стресиращи събития; те да не “крещят” и непременно под главите на печатните издания. Стресът е изключително важен патогенен фактор не само по отношение сърдечно-съдовите заболявания (хипертония, инсулт, инфаркт) и диабета, а най-вече – относно възникването на онкологични болести, защото при стрес се отделят безброй свободни радикали, които подтикват клетките да малигнизират (да се израждат злокачествено);
# Да не публикуват непроверени и дори фалшиви данни за неясни вещества, гръмко представяни като “чудодейни”, “вълшебни”, “всецелебни”, както и за всевъзможни техни “откриватели”, врачки, баячки, гадателки, екстрасенси и други откровени шарлатани, които търсят евтина популярност и единствено лично облагодетелстване за сметка на страданията и живота на нашите сънародници.

Разбирам стремежа им към четивност и сензации, но е недопустимо, непрофесионално и понякога (няма да се поколебая да го кажа) – направо престъпно! – сериозни и отговорни журналисти да поместват подвеждаща и невярна реклама, особено когато се отнася до здравето и живота на хората!!!

Някой ще извърши ли разследване колко лековерни нещастни онкоболни са непоправимо закъснели, увредени и загинали вследствие продължително неправилно лечение от самозвани безсъвестни печалбари, немалко от които – лекомислено рекламирани и препоръчвани именно от някои наши медии?!

Подобни заблуди на раково болни наши сънародници и цялото ни общество нямат нищо общо с почтеността, съвестта и достоверността, които по принцип са неотделими от журналистическата етика и професионализъм!

България е членка на ЕС, и отговорните журналисти трябва да знаят, че единствено Европейската лекарствена комисия има право да регистрира лекарства срещу ракови болести, диабет и СПИН, и то след поне 10-годишни клинични проучвания по всички правила и изисквания. Това право няма никоя от отделните национални Изпълнителни агенции по лекарствата, вкл. и на най-богатите страни-членки на ИС; още по-малко то ще бъде осъществено след медиен натиск, организирани хепънинги и “спонтанни” митинги под прозорците на Премиера, и прочие самодейни, но вероятно добре заплатени инициативи. Нима Истината може да бъде купувана, и то когато става въпрос за здравето и живота на хората!!!

# Абсолютно недопустимо е и публикуването на диагнозите на хора без тяхното съгласие. В Закона за здравето, раздел втори “Права и задължения на пациента” има и постановка (чл. 86, т. 5), съгласно която “всеки пациент има право на защита на данните, отнасящи се до неговото здравословно състояние”. Съгласно чл. 221 нарушаването на тези права се наказва с глоба от 300 до 1000 лв, а при повторно нарушение – от 500 до 1500 лв.  

# УМОЛЯВАМ ви: не стресирайте и заблуждавайте хората; нека позитивизмът – радостта и любовта – да бъдат водещите новини!

# Нещо повече, намирам, че първият неотменим и свещен постулат в медицината – “Примум нон ноцере!” (“Преди всичко да не се вреди!”) би трябвало да бъде приет и спазван и от журналистиката, особено – медицинската! Принципите на етиката и Човеколюбието са общочовешки!

# Позволявам си, също така, да предложа на Комисията по здравеопазване при 41-вото НС да заличи от Закона за здравето скандалната т. 3 от чл. 167, Глава шеста “Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве”, а именно: че право да ги практикуват имат български граждани, които “притежават диплома за завършено средно образование и свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище”; още повече, че досега никое от тези училища не е организирало – и съответно никой български гражданин не е завършил – подобни курсове. Затова пък тази вратичка се използва от много находчиви печалбари.

Кому тогава са нужни подобни неработещи, а и толкова вредни законови постановки?

Предлагам на Комисията по здравеопазване при 41-вото НС не само да заличи т. 3 от чл. 167 на ЗЗ, а и:
да бъде възстановен правилният стар принцип от бившия Закон за народното здраве, съгласно който човек без медицинско образование няма право да лекува!?

Здравното състояние на нашия народ е изключително тежко. Известно ви е, че българите живеят най-малко (69 години средна продължителност на живота за мъжете и 77 – за жените; т. е. средно 73), което трябва само да ни тревожи. Демографските ни показатели също са много лоши: над 108 000 починали през 2009 г. (последните официални данни) срещу почти 81 000 новородени (немалко от които – на хора с небългарско самосъзнание); с други думи – намалели сме с 27 000; естественият ни прираст е отрицателен – минус 3,5 на хиляда. При продължаващото застаряване на населението и ниската раждаемост, това застрашава нацията ни. Но дали нашите политици и държавници приемат здравеопазването като основният проблем на националната ни сигурност?!

Затова си позволявам да се обърна и към нашите политици и държавници, като перифразирам известния, станал пословичен повик на Клинтън от предизборната му кампания: “Икономиката, глупако” – на “Здравето, човеко!”

Tags: , , ,

Comments are closed.