Календар/ 2011 г.

На традиционната Среща на ръководството на Нац. Алианс “Живот за България” и редколегията на в. “Български лекар”, присъстваха: чл.-кор. проф. Дамян Дамянов, председател на СУБ и НАЖБ; Лекарите на България акад. Богдан Петрунов и проф. Иван Черноземски; проф. Данаил Петров, нац. консултант по гръдна хирургия; доц. Владимир Пилософ, нац. консултант по детска кардиология; доц. Тодор Попов, председател на Съюза на българските медицински дружества (чийто единствен официоз е в. “Български лекар”); проф. Христо Тасков, директор на НЦЗПБ; доц. Руска Христова, офталмолог; доц. Донка Стефанова, фтизиатър; д-р Михаил Попов, директор на СРИОКОЗ; най-големият създател на лекарства у нас проф. Рахамин Шекерджийски; проф. Пламен Ненков; авторът на “Химна на българските лекари” Хайгашод Агасян и др.

Беше приет план за съвместните мероприятия през 2011 г., а именно:

4 февруари – Отворени врати за столичани (в кабинета на проф. Данаил Петров, Клиниката по гръдна хирургия на Белодробна болница “Св. София”) – от 13 до 15 ч., по повод Международния Ден за борба с онкологичните болести;

15 април, петък, II Национална Среща по обществено здраве “Проф. Тошко Петров”, Кърджали;

27 май – XIV “Чилови дни”, научна сесия в III Градска болница – Смолян; 28 май – традиционното тържество в Къщата-музей “Проф. К. Чилов” (залегнало в Културния календар на Община – Смолян), в  с. Славейно, Смолянско, Свещено място на българската медицина; 29 май – III Родопски здравен Събор, в Смолян и с. Могилица;

15 август – VII Национален Ден на Спасението;

19 октомври – XVIII Ден на българския лекар.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.