Медицински Център “Еди – медицина и образование” ЕООД

Специализирани кабинети по: дерматология и козметология; вътрешни болести; кардиология; психиатрия.

Лечение с методите на традиционната китайска медицина.

София, ул. “Лерин” 3; тел. 855-70-15; 851-33-25

Comments are closed.