На вниманието на УС на БЛС: Най-после – предложение за защита на лекарите!

Няколко пъти в продължение на 2 години писахме във в. “Български лекар” и до УС на БЛС да включат медицинските специалисти в списъка на прословутия чл. 131, ал. 2 от НК (строги наказания при нанасяне на телесни повреди по време на упражняване на служебните задължения).

(Даже бяхме призовали колегите и на 1-минутен мълчалив протест, което бе изпълнено в някои лечебни заведения.)
Сега научаваме, че БЛС е внесъл нашия проект за допълнение и изменение на НК в Комисията по здравеопазването; с представянето му пред нея се е заел депутатът д-р Пламен Цеков.

Интересно ни е друго: защо толкова бавно реагират нашите държавници и ръководители на колегиалните предложения? Или, по-скоро, си ги присвояват и представят за свои?

Tags: , ,

Comments are closed.