Провала на т. нар. “здравна реформа” и връщането на бюджетното здравеопазване

На вниманието на Министър-председателя Бойко БОРИСОВ
КОПИЕ: Министър д-р Стефан КОНСТАНТИНОВ
КОПИЕ: Д-р Константин ТРЕНЧЕВ, Президент на КТ “Подкрепа”

   ПРЕДЛОЖЕНИЕ

“Ако не можете направи, недейте разваля…”
“Не си народен: виждаш злото народно и не го казваш, а чакаш го да стане по-голямо и да убие народа!” (из писмо до Атанас Попхинов)
“И всекиму – своето!”
Васил ЛЕВСКИ
През 1999 г. правителството на Иван Костов започна една безумна, престъпна, необмислена и жестока “здравна реформа”, без да е осигурило нейните 2 основни момента (които не са изяснени и до ден днешен!): информационната система и остойностяването на лекарските дейности.

Никога досега в историята на непрекъснато преустройващото се българско здравеопазване не се е провеждал подобен планиран (!?), при това – скъпо струващ! – експеримент с нашия народ, организиран от собствената му държава!? Тази псевдореформа доведе до масово лишаване на милиони наши сънародници от качествена и достъпна медицинска помощ, особено в малките и отдалечени селища. Демографските и здравни показатели недвусмислено доказват рязкото влошаване на здравния статус на нашия народ и увеличението на общата и детска заболеваемост и смъртност, по които показатели ние продължаваме да бъдем печалните европейски “шампиони”, вкл. и по отношение средната продължителност на живота (9 години по-малко от италианците!!).

Целта на “реформата” беше шепа безсъвестни хитреци да се облагодетелстват и обогатят за кратко време.  

За тези 12 години българското здравеопазване, което, заедно с демографското състояние, е един от двата основни стълба на националната ни сигурност, рухна безвъзвратно! Монополната Здравна каса измъчи лекарите с усложнената си и постоянно променяна система,  непрекъснатите си изисквания и безсмислени тежки глоби; лекарите пък се научиха да я източват посредством редица хитроумни прийоми чрез откровено фалшифицирани отчети (иначе лечебните заведения не могат да оцелеят!). От години наред продължава и практикуването на парадокса: на болниците, които са регистрирани като търговски дружества, да се отпускат предварителни и ограничени делегирани бюджети!? Докога ще продължава този нон-сенс: един другиго да се надхитряваме, надлъгваме и крадем, и залудо да трошим стотици милиони лв, събирани с измама уж за здраве от нашия все по-беден, болен и застаряващ народ?

Нима за този провалил се експеримент беше необходимо да бъдат изразходвани много повече средства, отколкото при старата бюджетна система, която при това не функционираше никак лошо (връзката между извънболничната и болничната помощ, които бяха разположени на едно място в поликлиниките, беше много стабилна; никъде нямаше недостиг на лекарства и добри лекари; специалистите бяха достатъчно и абсолютно достъпни за пациентите); нужно беше само да се повишат 3-кратно заплатите на лекарите и сестрите.

Нека да погледнем истината в очите: хиляди млади и висококвалифицирани лекари и сестри отдавна избягаха и отидоха да работят другаде и недостигът на качествени кадри е повсеместен; никъде не се извършва профилактика; почти изчезнаха също и човеколюбието и доверието между лекаря и пациента.

Драмата в здравеопазването ще се задълбочава все повече и безвъзвратно; то ще става все по-скъпо, лошо и недостъпно. Можем ли с безразличие да наблюдаваме неговия крах?!

Толкова ли е трудно да се върнем към добрата стара бюджетна система (както е в Англия), само с една нова висока щатна таблица и със съответните стимули за работа в отдалечените райони?

А който лекар желае да работи на частно – да напусне държавната служба, защото смесването им е крещящ конфликт на интереси и го няма никъде другаде по света.

И така нещата ще си дойдат много бързо по местата, а и лекарите, и пациентите ще бъдат доволни!

Не става въпрос за евтин предизборен трик, а за здравето и живота на нашите сънародници!

Tags: , , ,

Comments are closed.