130 години НЦЗПБ – начало на профилактиката в България: През мъдростта на годините – до световните върхове

Най-старата научно-практическа медицинска институция у нас навърши цели 130 години! Само 3 години след Освобождението, чрез Височайшия Указ на Княз Александър Батенберг № 1998/7 ноември 1881 се създава т. нар. “Оспенный телятник” към Разградската окръжна болница, който има за задача да получава телешка лимфа и детрит за противовариолна ваксинация на българското население.

Създател и първи директор на заведението е д-р Борис Абрамович ОКС (роден 1851, Григорнопол, Каменец-Подолска губерния, Русия – починал 1926, Петроград). Следвал в Вюрцбург и Цюрих, дипломирал се в Хайделберг, от 1879 до 1887 г. той е окръжен лекар последователно в Радомир, Разград и Варна. Редактор и издател на сп. “Здраве” (1884-1887). Завърнал се в Родината си Русия (1887), става д.м.н. на Петербургската военномедицинска академия и развива здравно-просветна и издателска дейност.

За кратко време “Оспеный телятник” се развива като водещата противоепидемиологична институция в България, разработваща научните основи и практическите подходи на борбата със заразните и паразитни заболявания. Тук се произвеждат над 600 вида разнообразни биологични препарати: ваксини, серуми, диагностикуми, алергени, кръвни деривати, хранителни среди и пр., необходими за диагностицирането и ликвидирането на най-широко разпространените инфекциозни болести и паразитози. Настоящата сграда, построена през 1937 г. с великодушната помощ на Рокфелеровата фондация и вълнуващата скуптура на Иван Фунев – “Многодетната българска майка” отдавна се е превърнала в утвърден символ на профилактичното здравеопазване у нас.

Тук работят десетки висококвалифицирани специалисти по микробиология, вирусология, епидемиология, паразитология, имунология и алергология. НЦЗПБ е първата и единствена за сега неуниверситетска институция у нас, която е получила държавна акредитация като висше училище в областта на инфектологията; тук в продължение на годините са се подготвили и продължават да се квалифицират стотици български и чуждестранни специализанти и докторанти. От огромно значение не само за нашата, но и за много чужди страни е производството на биопродуктите от БулБио-НЦЗПБ ЕООД, съществуващо от 2000 г. като самостоятелно предприятие за производство на биопрепарати.

НЦЗПБ е международен център по контрол и изучаване на заразните и паразитни болести в Балканския регион, тясно колабориращ със СЗО и ЕС.

Но най-важното: колегите! Не кратка вестникарска информация или дори няколко страници – а цяла книга ще е нужна да се опишат десетките прекрасни всеотдайни хора, оставили наистина дълбока диря в българската профилактика, имена-легенди: Владимир Калайджиев, Маргарита Теохарова, Петър Андонов, Азаря Поликар, Александър Карпаров, Свобода Атанасова, Веселин Денчев, Святослав Василенко, Стефан Дундаров. От съвременниците ни ще изброим проф. Тодор Кантарджиев, проф. Мира Кожухарова, доц. Павел Теохаров (каква чудесна приемственост между майка и син!), сегашният директор проф. Христо Тасков.

Наистина, трудно е да бъдат изброени в няколко реда всички достойни колеги, дали своя принос в развитието на славния НЦЗПБ.

Но, разбира се, накрая ще споменем него – върха, националния капитал, живия символ на НЦЗПБ, най-дългогодишния български консултант на СЗО, носителя на престижните Награди “Проф. Константин Чилов” и “Проф. Тошко Петров”, както и на най-високото професионално-съсловно звание Лекар на България: акад. Богдан Петрунов

Юбилеят ще бъде отбелязан на 25 ноември. Това е Денят на св. Климен Охридски, просветител и лекар, създателя на кирилицата.

Дано той да благословя колегите от небесата…

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.