Болничното хранене – един нерешен проблем

На III Среща “Проф. Тошко Петров” в Смолян бе обсъдено и болничното хранене.

Обстойният и аналитичен доклад по темата бе изнесен от д-р Мими Кубатева, която бе удостоена с Наградата “Проф. Тошко Петров” за приноса си към общественото здраве, висок професионализъм и медицинска етика.

Оказа се, че във всички болници в областта хранят по най-различен начин – както по отношение на цените (2,18 лв за “храноден” в Смолян при 2,70 лв в Мадан), така и на качеството. Никъде в цялата страна няма единна ставка по отношение стойността на болничното хранене, както и по калоричността. И докато допреди няколко Втората световна война храненето е било едва ли не основната съставка от терапията, днес първенстващото място заемат фармацевтичните продукти.

Остарялата нормативна база по отношение болничното хранене не е коригирана вече над 40 години!

Участниците в Срещата се обединиха около мнението, че един болничен “храноден” трябва да бъде на стойност не по-малко от 9-10 лв. И че е много по-изгодно да се ползва една кухня-майка; това ще го поевтинее. (В Маданската болница поръчват храна от “Горубсо” – а тя е не само сравнително евтина, но и висококалорийна).

Според д-р Георги Костов болничното хранене не е по-различно от храненето в училищата и детските заведения. Участниците се обединиха около неговата идея: да се определи един болничен обект като образцов и неговият опит да се приложи в страната. Финансовият директор на Смолянската болница Радка Грозданова изказа мнението си, че болничните мениджъри нямат храненето като приоритет и при ограниченото финансиране страда първо то. Тя препоръча остарялата нормативна база да бъде осъвременена. Зам.-директорът на Нац. Агенция по храните д-р Тенчо Тенев се спря на опита в Страсбург, където една мощна кухня-майка приготвя 60-100 000 порции дневно за лечебните и другите обществени заведения в града; храните отиват в болниците опаковани, предназначени конкретно за съответните пациенти, съобразно диетите им! И къде е, а и – изобщо – има ли го диетологът в болниците?! Търсят ли го останалите специалисти, за да консултира болните им какво да ядат не само по време, а и след лечението?

Не, никак не е дребен проблем болничното хранене – изключително важен фактор в лечебния и възстановителния процес.

То обаче поголовно, навсякъде е пренебрегнато, да не кажем – напълно забравено.

Ще бъде чудо, ако от някоя българска болница ни опровергаят.

Tags: , , , ,

Comments are closed.