Поздравления за д-р Стоян Борисов!

На неотдавна преминалото Отчетно-изборно събрания на СЛК проблемът не беше дори изборът на председател, колкото на главен секретар, защото несменяемият д-р Методи Маджаров се опитал да спретне номер от селска вечеринка: след като е бил по 2 мандата гл. секретар и председател, сега отново да се “врътне” към секретарството. (Много пъти сме го питали чрез открити писма във в. “Български лекар”: каква заплата сам си е определил и несмущавано получаваше; за какво е изразходвал огромния членски внос; защо му е бил нужен прескъпият апартамент в блок, който кой знае кога ще бъде довършен (при това – без да се допита до Съвета на председателите); платил ли е на някой болен колега консумативи и лекарства и пр. Разбира се, нито веднъж не получихме отговор.

Разбрахме, че решителна роля в отстраняването на Маджаров най-после от СЛК е изиграл д-р Стоян Борисов. Той единствен от делегатите му е задал горните въпроси и ги е призовал да не го допускат повече в ръководството. Допълнително “масло в огъня” е налял току-що избраният председател проф. Милан Миланов, който доблестно е заявил, че не желае да работи с Маджаров.

И “чудото на чудесата” е станало: той вече е извън столичното съсловно ръководство.

От все сърце поздравяваме столичните колеги и честитим на проф. Миланов избирането му за председател. За гл. секретар е бил преизбран най-достойният: д-р Стоян Борисов. Това му е втори мандат, но през първия той фактически не е бил викан от досегашния вожд на заседания, защото почти единствен се е противопоставял на, меко казано, странните му “идеи”, вкл. и на закупуването на прескъпия и неизползваем апартамент-офис.

Остава въпросът: ще бъде ли извършена пълен независим одит на предишното безотговорно 2-мандатно ръководство на бившия председател на СЛК (така, както правят в БАСЗГ)? Ще бъде ли най-после даден точен отчет пред софийската колегия на харчовете, които Маджаров е направил?

Надяваме се – най-вече, защото за гл. секретар на СЛК е преизбран д-р Стоян Борисов, в когото имаме пълно доверие.

Иначе – няма смисъл да си задаваме въпроса защо столичните лекари масово не си плащат членския внос.

Tags: , , , ,

Comments are closed.