Покана за XV юбилейни “Чилови дни”

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС “ЖИВОТ ЗА БЪЛГАРИЯ”

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ПЛОВДИВСКО ЛЕКАРСКО ОБЩЕСТВО

КЛУБ “РОДОПСКО ЗДРАВЕ”

В. “БЪЛГАРСКИ ЛЕКАР”Ви канят на

XV юбилейни “Чилови дни” (създадени през 1998 г.)

в памет на живота и делото на чл.-кор. проф. Константин Чилов:

на Тържествената им част – 12 май, събота, 13-14 ч. в Къщата-музей “Проф. К. Чилов” в с. Славейно, Смолянско, Свещено място на българската медицина.

Чл.-кор. проф. Константин ЧИЛОВ е най-знаменитият бъл-гарски лекар. Роден е през 1898 г. в с. Славейно. Завършва медицина във Виена (1925), специализира в Хале, Фрайбург и Виена. Първи въвежда приципите на европейската вътрешна медицина в България; създател на българската клинична лаборатория. Автор на над 250 научни труда в областта на кардиологията, ендокринологията, хема-тологията, метаболизма, гастроентерологията, нефрологията, инфек-тологията. Автор на учебници по вътрешни болести и клинична лаборатория. Зав. Катедрата по вътрешни болести на МФ – София. Почива през 1955 г.

С Наградата “Проф. К. Чилов” ще бъде удостоена доц. Донка Стефанова, дългогодишен нац. консултант по фтизиатрия.

На следващия ден, 13 май, неделя, в съседното село Кутела, Смолянско, от 13 до 15 ч. ще се проведе IV Родопски здравен Събор, на който Ви каним, за да се запознаете на място със здравословния живот на родопчани, където живеят най-много дълголетници и столетници в България, както и с взъможно-стите за развитие на Родопски селски здравен туризъм и Домове за възрастни хора.

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.