In Memoriam

Проф Никола Енев Николов, 92-год., дългогодишен Зав. Катедра по клинична лаборатория, ВМА.

Скромен, колегиален и етичен, почти до края си беше научен ръководител на научни и хабилитационни трудове.

Tags: ,

Comments are closed.