ДА НАМЕРИМ НОВИЯ ПРОФ. ЧИЛОВ И НАШАТА МАЙКА ТЕРЕЗА

На вниманието на д-р Стойчо Кацаров, председател на Центъра за защита правата в здравеопазването

КОПИЕ: Доц. Здравка Валерианова, директор на Нац. онкологичен център

КОПИЕ: м. с. Милка Василева, председател на БАСЗГ

КОПИЕ: Детелина Смилкова, председател на Клуб “Бизнес лейди”

ДА НАМЕРИМ НОВИЯ ПРОФ. ЧИЛОВ И НАШАТА МАЙКА ТЕРЕЗА

Уважаеми колеги Кацаров и Валерианова,

Уважаема сестра Василева,

Уважаема г-жо Смилкова,

Както отлично знаете, медицината носи определението “хуманна”, т. е. за хората, за човеците; би могло да се преведе и като човеколюбива, каквото е предназначението й. Един от най-големите български лекари чл.-кор. проф. Константин Чилов неведнъж е повтарял, че същността й не се състои само в диагностицирането и лекуването, а и в грижите за безнадеждно болния. Не случайно 2 последователни срещи по обществено здраве “Проф. Тошко Петров”, проведени м. г. в Кърджали и Смолян с директорите на РЗИ в страната, въпросът с човеколюбието бе разгледан най-обстойно и единодушно бе приет следният призив към българските лекари: “Уважавай Живота! Обичай Болния! Почитай Колегата! Всеки Човек има право да боледува и оздравява, да страда и умира с Достойнство!” Разбира се, този призив се отнася и до медицинските сестри.

В последните години обаче хуманната медицина стана бакалска, меркантилна. Все повече от лекарите и сестрите гледат пациента не в очите, а в ръцете, и се отнасят грубо и високомерно, дори презрително и враждебно към него, което е недопустимо и от професионална, и от морална гледна точка. Милосърдието и човеколюбието станаха архаични понятия и призивите за тяхното прилагане се посрещат с насмешка.

Затова ви предлагаме да обединим усилията си в издирване на лекари и медицински сестри, които са следовниците на проф. Чилов и Майка Тереза. Те ще бъдат определени от колегите и пациентите им. Имената на тези достойни хора ще бъдат оповестявани публично от нас по време на Чиловите дни, провеждани от 1998 г. ежегодно през м. май в с. Славейно, Смолянско, Свещено място на българската медицина.

С уважение: д-р Тотко Найденов, гл. редактор на в. “Български лекар”

Comments are closed.