Проф. Радка Аргирова, доц. Радка Комитова: “За ваксините”

Известния български вирусолог с международна известност проф. Радка Аргирова завежда Лабораторията по ретровируси и Лабораторията по херпесни и онкогенни вируси към НЦЗПБ, но познанията й по вирусология и имунология далеч надхвърлят тези области. Тя остана в историята на българската медицина като основател и ръководител на първата наша Централна лаборатория по СПИН. Работила е в международни екипи; бивш зам.-министър.

Доцент Радка Комитова е дългогодишен инфекционист в Клиниката по инфекциозни болести към УМБАЛ “Св. Георги”.

Тяхната съвместна монография (с рецензент д-р Станислава Попова), носеща, по примера на средновековните лекари, лаконичното и изчерпателно заглавие “За васините”, отговаря на потребността от осъвременяване познанията ни по ваксините и болестите, срещу които те са предназначени.

В монографията са описани видовете ваксини, качествата, съставът, имунологичните основи, страничните им действия, начинът на приложение, новите ваксинални стратегии. С право особено внимание е обърнато на произвежданите у нас ваксини.

Препоръчваме монографията както на ОПЛ, така и на педиатри, интернисти, инфекционисти, епидемиолози, профилактици от РЗИ.

(Монографията ще бъде представена на предстоящата IV Нац. Среща по обществено здраве “Проф. Тошко Петров” – на 30 ноември, петък, от 13 ч. в аулата на НЦЗПБ.)

Tags: , , , , ,

Comments are closed.