Професор Лукан Балабански: “Завръщане на село”

Проф. Лукан Балабански е светла, чиста, дълбоко впечатляваща фигура на съвременното ни здравеопазване. Съратник на достолепния акад. Ташо Ташев, той дълги години развива неговото дело по отношение гастроентерологията, нутриционизма, диететиката и храненето на българина. Вече е публикувал 6 крайно интересни, сладкодумно написани книги предимно с мемоарен характер, между които запълващите празнини в медицинската ни историография “Неизбледнели спомени” и “През годините – щрихи за хора и случки”. Така проф. Балабански доказва, че за истинския лекар и родолюбец няма умора и секване на интереса и неподправения искрен възторг и пиетет към Живота и Майка България.

“Завръщане към село” е описание на родното му място Лепица и добрите му хора, един от които е самият проф. Балабански. Колцина като него така подробно и с такава любов ще разказват на съвременниците си и на поколенията за своя род – една вече избледняваща народна традиция, смачкана от глобализацията, компютризацията, комерсиализацията, финансовото обедняване и духовното ни опустошаване?

Честита нова книга, и да твориш, да си ни жив и здрав още дълги години, Лукане!

Tags: 

Comments are closed.