За какво пропилявате свещения членски внос?!

На внимаието на УС на Столичната лекарска колегия

КОПИЕ: УС на БЛС

ЗА КАКВО ПРОПИЛЯВАТЕ СВЕЩЕНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС?!

Да, аз вече не членувам в БЛС, въпреки че съм един от първите 4 души, които през 1988 г. излязохме с декларация за възстановяването му, предвождани от проф. Димитър Радонов, че съм създател на основните ви съсловни празници и че съм бил 1мандат член на УС на БЛС и 2 мандата – на УС на СЛК. А се отказах от членство в БЛС, защото нямам яснота относно изразходването на свещения членски внос.

Нямам и сега. Затова, в правото си на бивш член на столичното съсловно ръководство, си позволявам да ви попитам:

# С какви средства бяха покрити разноките (пътни, дневни, нощувки, такси за участие) – от същия този свещен членски внос ли? – на цели 16 души, предвождани от председателя на СЛК, на безсмислената частна сбирка в Белград на един самовлюбен търговец на мазут, който създаде и алтернативен синод под наглед безобидното име “Български лекар” ЕООД (то няма нищо общо с в. “Български лекар”; но на този човечец не му е първица да краде чужди идеи и имена)?;

# За какво, прочее, се израходва членският внос на над 10 000 столични лекари – не трябва, все пак, ли да е за консумативи и лекарства на заболели колеги и за покриване на разноските на участници в научни конгреси?;

# Получава ли заплата сегашният председател на СЛК, каква е тя и кой му я е гласувал – защото това е право само на Общото събрание?;

# Кой е оторизирал председателя на СЛК да оглавява измислени комисии на частното сдружение на същия този мастит търговец, без санкция от Общото събрание, което му е работодател? Иначе, като частно лице, председателят може да членува навсякъде и да ръководи каквото друго си поиска, но без да ангажира СЛК, защото тя не е негова бащиния.

Нищо лично, колеги.

Само питам…

Tags: , , ,

Comments are closed.