IX конгрес на БАПКНИ „БулНозо”

Българската Асоциация по превенция и контрол нанозокомиалните (вътреболнични) инфекции „БулНозо има за основна цел да предоставя на широк кръг специалисти от клиничната и профилактична медицина, необходимата за тяхното професионално развитие и ежедневна практика информация по отношение на европейските стандарти и нововъведенията в тази област на медицината. Своите информационно-обучителни цели БулНозо осъществява чрез списанието “Нозокомиални инфекции”, обновената Интернет страница www.bulnoso.org, регионалните семинари и Националния конгрес с международно участие.

На 25 и 26 октомври т.г. се проведе IX Национален конгрес по нозокомиални инфекции, организиран от БАПКНИ “БулНозо”, съвместно с Националния Референтен Център по ВБИ на НЦЗПБ и УМБАЛ „Света Анна”-София. По традиция, основните теми по надзора на нозокомиалните инфекции с неговите епидемиологични, етиологични и клинични аспекти, както и приложението на комплекса от меркиза превенция на инфекциите, свързани със здравните грижи, бяха предмет на обсъждане в общо 26 научни доклади и 6 постери, представени на четирите работни сесии на конгреса, а фирмената изложба илюстрираше съвременните постижения в методите и технологиите за получаване и приложение на продукти за осигуряване на болничната хигиена, дезинфекция и стерилизация. IX Национален конгрес на БулНозо продължи да подкрепя инициативата на Световната здравна организация“Безопасността на пациента – глобално предизвикателство”, като фокусира своята тематика върху проблема за хигиената на ръцете и спазване на хигиенните стандарти при медицинските грижи – гаранция за качествено здравеопазване в лечебните заведения.

Домакин на конгреса тази година беше една от моделните болници на БШПБХ – УМБАЛ „Св. Анна” – София, пример за успешно съчетаване на добрите традиции с процесите на обновление и внедряване на европейските стандарти за здравеопазване. С подкрепата на ръководството на болницата, в рамките на програмата беше проведен „Ден на отворени врати” в Отделението за централно снабдяване със стерилни материали и 1-во отделение на КАИЛ като част от обучителния цикъл за иновативни техники и подходи при инвазивните процедури, дезинфекцията и стерилизацията.

Доц. д-р Нина Гачева

Председател на Организационния комитет

Председател на УС на БАПКНИ „БулНозо”

Доц. д-р Нина Гачева

Епидемиолог,

НЦЗПБ – Референтен център по ВБИ

Повече информация за дейността на сдружението и конгреса ще намерите на сайта: www.bulnoso.org.

 

Tags: ,

Comments are closed.