В МУ – Плевен обучение изцяло на английски

В МУ – Плевен обучение започнаха нови 161 чуждестранни студенти от 9 страни, обучаващи се изцяло на английски език. Най-много са първокурсниците-медици от Англия (62), следвани от Турция (29), Гърция, Нигерия, Индия, САЩ, Израел.

Припомняме, че МУ – Плевен първи в страната (още през 1997 г.) въведе обучение на студенти изцяло на английски език.

На добър час на студентите и техните преподаватели!

Tags: 

Comments are closed.