Фондът ще финансира лечението на още 47 деца, професори от Франция и Италия ще оперират 17 деца в България

Нови 47 заявления за лечение одобри на последното си заседание Общественият съвет към Център “Фонд за лечение на деца”. Седем деца ще се лекуват в чужбина за първи път, а други десет ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. 26 деца ще бъдат подпомогнати за лечението им в България, а четири ще бъдат подпомогнати за доплащане на лечението. Общият размер на утвърдените средства е 603 935.94 лв.

Общественият съвет към Фонда взе решение да финансира и посещението на трима известни професори от Франция и Италия в България. Проф. Ригатели от Италия ще бъде поканен за извършване на съвместна операция с български медицински специалисти на 17-годишно момче със сърдечно заболяване. Интервенцията ще се осъществи в Национална кардиологична болница. Проф. Делем и проф. Пелерен от Университетската болница в гр. Лил, Франция, ще посетят УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив за консултиране и извършване на оперативно лечение на 16 деца.

От началото на годината Фондът финансира лечението на 86 деца, а общият размер на средствата надхвърля 1,1 млн. лв. През миналата година ЦФЛД финансира лечението на 715 деца, а отделените средства надхвърлиха 10 млн. лв.

Tags: 

Comments are closed.