Новият директор на Агенцията по трансплантация е д-р Мариана Симеонова

Новият директор на Изпълнителната агенция по трансплантация е д-р Мариана Симеонова. „Смяната се наложи, тъй като резултатите от работата на Изпълнителната агенция по трансплантация са незадоволителни и не отговарят на моите критерии, на обществените очаквания и на пациентите, нуждаещи се от трансплантации“, заяви здравният министър.

Тя припомни, че броят на извършените трансплантации в България е изключително малък и през миналата година са осъществени едва 4 трансплантации, а тази година в рамките на една донорска ситуация трансплантациите са три. Министър Атанасова изрази увереност, че с отличния си професионален опит новият директор на ИАТ ще разработи мерки, с които агенцията да постигне очакваните резултати като подобри значително работата си. Повече от 20 години д-р Симеонова работи в Клиниката по анестезиология на ВМА, има специализации в редица водещи лечебни заведения в чужбина, познава проблемите на трансплантациите в България и екипите, ангажирани с тази дейност.

Новият изпълнителен директор на ИАТ д-р Мариана Симеонова подчерта, че една от първите й задачи на новия пост е заедно с екипа си да анализира ситуацията, да дефинира проблемите и да предложи на МЗ конкретни мерки за оптимизиране работата на съществуващите бази и трансплантационни структури. „Налага се изводът, че пропуските са в областта на координацията и организацията на работата между донорските бази и ИАТ“, каза д-р Симеонова. Тя добави, че в работата си ще акцентира също и върху обучението на координаторите чрез осигуряване на възможности за специализация и запознаване с най-добрите европейски практики в областта на трансплантациите.

Tags: , ,

Comments are closed.