Цеков, защо не си отиваш?

Жалките обяснения, които директорът на НЗОК д-р Пламен Цеков се опитва да даде относно новите си безумни методики, прикриват абсолютно неадекватни, несправедливи и, най-важното – незаконни действия. (А нали уж сме правова държава-членка на ЕС?)

Без всякакво стеснение, НЗОК на Цеков отнема гарантираното законово право на хората да избират къде и при кого да се лекуват. Чл. 55, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване забранява преразпределение на квоти за изпълнителите на дейности в специализираната извънболнична и в болничната помощ. Определянето на лимити за брой операции, както и на местни бюджети за болниците са пряко нарушение на ЗЗО. Чл. 4 от ЗЗО издига в принцип правото на пациентите свободно да изберат ЛЗ на територията на цялата страна. Това право не може да бъде ограничавано на географски и административни основания. Нито от отиващия си несъстоял се директор на НЗОК.

Tags: , ,

Comments are closed.