На вниманието на УС на БЛС: Какво ще правим с шарлатаните-шамани и врачки?

КопиеЕ: Комисията по професионална етика

На 3-тия Събор на Зъболекарския съюз (1910, т. е. преди над 100 години!) остро е бил поставен въпросът с борбата срещу “зъбарите” (бербери, налбанти и други самозванци), които лекували и вадели зъби и така отнемали от пациентите на дипломираните зъболикари. Явно, проблемът с шарлатаните в медицината не е нов; нещо повече – той се задълбочава.

Брой нямат обявите на разни “ясновидци”, “гадатели”, “магове”, “екстрасенси”, врачки и пр. по медиите – вестници и кабеларки. Нещо повече – по един телевизионен екран с часове се леят прогнози, диагнози, съвети за “чудодейно лечение”. Така не само се вкарват в заблуждение и опасни за здравето – и дори живота! – практики, но и се отнема част от пациентите на колегите.

Няколко пъти сме повдигали въпроса, вкл. и с открити писма до съответните здравни министри и до вас – без никакъв отклик.

Но, наистина, какво да правим с тези откровени шарлатани?! Законът за здравето им дава право на практика, при определени условия (изкарани някакви курсове по… анатомия и физиология, наличие на лекари-консултанти и пр.).

Мисля, че БЛС официално трябва да сезира ИАМО и РЗИ в страната?

Или и това мое предложение ще остане без отговор, както инициативите ми за проучване здравословното състояние на лекарите, за приемане на Харта за правата на лекарите и др.?

31 март 2013 г.

Tags: , , ,

Comments are closed.