А бащите?

Титлите и званията са за глупаците. За умните е достатъчно само името.

Фридрих Велики (1740 – 1786)

Няма нищо по-важно от това да правиш хората щастливи.

Майкъл Джексън

12 непълнолетни и 2 малолетни момичета са родили в МБАЛ – Белорладчик, но колегите не са уведомили Държавната Агенция за закрила на детето, и тя, заедно с органи на РЗИ, са потърсили строга отговорност от акушер-гинеколозите. (А ОПЛ и АГ са задължени да го направят при раждане на бебета от ненавършили пълнолетие майки.)

Добре, но съгласно НК на Р България извършването на полов акт с момичета, ненавършили пълнолетие, независимо дали са го направили доброволно или насилствено, си е престъпление. Защо тези мургави деца, родили деца, не са разпитани за бащите им, за да си понесат и те наказанията?

Или, по стари обществени практики от 70 години, пак лекарите ще опират пешкнра?

Tags: ,

Comments are closed.