Швейцарски специалист бе удостоен с почетното звание Doctor Honoris Causa на МУ – Варна

На тържествена церемониявaудитория „Владимир Иванов“ на УМБАЛ „Св. Марина“–Варнаизвестният европейски нефролог и специалист по бъбречна трансплантация проф. Ханс-Петер Мартистана ХХII-рият носител на почетното звание Doctor Honoris Causa на МУ-Варна.

Почетната титла му бе присъдена заизключителен принос и заслуги в развитието на трансплантационната нефрология в Медицински университет – Варна и МБАЛ “Св. Марина” – Варна. Проф. Марти взема участие в програматa за“Бъбречна трансплантация oт живи донори”, между УМБАЛ „Св. Марина” и болницата Инзелщпитал в Берн, Щвейцария. Той подпомага подготовката и подбора на двойките за трансплантация от нефрологичния екип. Оказва методическа помощ при изграждането на трансплантационните алгоритми в университетската болница. Консултира следтрансплантационното наблюдениеи на болните. Сред най-значимите постижения на новоткритата Клиника по нефрология, остра и перитонеална диализа с дейности по бъбречна трансплантация и афереза към университетската болница са извършените 12 бъбречни трансплантации от живи донори, като последните две са осъществени през настоящия месец.

В рамките на събитието проф. Марти изнесе лекция на тема: “Нов метод за класификация на интерстицилната фиброза и тубулната атрофия при алогенна бъбречна трансплантация и трансплантация на други органи.

Tags: ,

Comments are closed.