40 години СБР “Здраве” – Банкя: Професионализъм и спокойствие

За водата и уникалния кардиотонизиращ въздух на Банкя е излишно да се говори – те са известни на цяла България. Но малцина знаят, че основната лечебно-възстановителна база не само тук, но и в страната е Специализираната болница за рехабилитация “Здраве”, създадена през 1973 г. като Балнеосанаториум на трудещите се селяни. И след като след 10 ноември много от тези балнеосанаторуми у нас се разбиха, то “Здраве”, макар че също бе пред рухване, се съвзе и остана стабилен.

Причината е, че МЗ и ЦКС учредиха въпросното дружество (2001 г.), а 3 години по-късно ЦКС стана му едноличен собственик. Стартира и мащабна програма за реновиране. Целият въпрос на възстановяване на СБР бе чудесен пример за партньорство между акционер и мениджър. В случая този успешен ръоводител е известен на всички: Георги Василев, изп. директор на “Здраве” още от 2001 г. Самият той скромно казва:

“Имахме късмет да попаднем на прекрасни лекари, които бяха перфектни в работата и не допускаха посредственост. Те коригираха похода и отношението към работата и на средния медицински персонал – сестри и рехабилитатори, не търпяха чиновническо отношение към пациентите и държаха на професионализма.

СБР “Здраве” разполага с 300 легла и конферентни зали с 50 и 150 места – какво по-чудесно място за срещи и симпозиуми на БЛС, СБМД, фармацевтичните фирми и другите сдружения в медицинската област: само на 15 клм от столицата, след зеленина, тишина и невероятно лек, сякаш сам хлъзгащ се в дробовете въздух?

Нека не забравяме да насочваме и нашите пациенти тук!

СБР “Здраве” е специализирана в извършването на успешна рехабилитация на пациенти най-вече на сърдечно-съдови заболявания (хипертония, стенокардия, сърдечна недостатъчност, аритмии, състояния след прекаран инфаркт и сърдечна операция, и неизменно съпътстващата ги атеросклероза), както и със заболявания на централната (мозъчни инсулти, МС, Паринсон и пр.) и на периферната нервна система (плексити, радикулити), диабетна полиневропатия, метаболитен синдром, по програма за профилактика и рехабилитация на НОИ и, разбира се, на свободен прием по желание. Цените са съвсем достъпни, както е прието да се казва – народни!

Проф. Младен Григоров, проф. Борислав Геронтиев, проф. Иван Ангелов, проф. Татяна Ангелова, доц. Иван Перчев, гл. секретар на БЛС д-р Димитър Ленков, работещите тук лекарки д-р Кулева, д-р Тунчева, д-р Карафизиева, д-р Благоева, д-р Андонова и други лекари участваха в научния симпозиум, проведен в СБР “Здраве” и организиран от дългогодишния нац. консулант по физикална медицина и рехабилитация доц. Марин Маринкев.

Покрепяме предложението на ръководството СБР “Здраве” да стане база за обучение на кадри – тя има всички необходими условия за това, като, несъмнено, един от водещите ни центрове по профилактика и рехабилитация със своите физиотерапевтични и водни процедури.

Надяваме се БЛС, СБМС и отделните ЛЗ да сключат преференциални договори със СБР “Здраве” за своите членове и специалисти. Защото точно те, които се грижат за живота и здравето на своите пациенти, най-много имат здравословни проблеми…

Честито и за много години, колеги от СБР “Здраве” – Банкя!

Координати на СБР “Здраве” Банкя:

Резервации: тел. 02/997-72-31, 997-73-83; 0898/650-337

Информация: 02/997-70-36, 997-72-89

http://bankya.coophotels.bg, www.sanatoriumzdrave.com

e-mail: sbr_zdrave@abv.bg

Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.