Ортопедът Владимир Ставрев официално отбеляза професурата си

Известният хирург е ръководител на Катедрата по ортопедия и травматология в МУ – Пловдив и на Клиниката по ортопедия и травматолия в УМБАЛ „Св.Георги“

Проф. д-р Владимир Ставрев е роден в гр. Пловдив, син е на покойния вече проф. д-р Павел Ставрев – доайен в българската ортопедия и травматология. Достойният син завършва средното си образование в английската езикова гимназия – гр. Пловдив, а висшето – в пловдивския медицински университет през 1995 г. Лекарската си кариера започва като стажант в Републиканския център по протезиране и възстановителна хирургия в София. През 1996 г. след конкурс е избран за редовен докторант към Катедрата по ортопедия и травматология на МУ – Пловдив, а през 2000 г. успешно защитава дисертация на тема „Експериментално-клинично проучване върху функцията и зарастването на костите на предмишницата”. През 2005 г. е избран за редовен доцент към катедрата по ортопедия и травматология на МУ – Пловдив.

Проф. Ставрев е провел множество специализации в различни ортопедо-травматологични центрове като South Warwickshire Hospital в Англия, с основна насоченост – ендопротезиране на големите стави, Hopital Saint Vincent De Paul във Франция и Института по вертебрология – Русия, както и други по-краткосрочни ежегодни специализации по света. Всички обучения са свързани със специализиране в областта на оперативното лечение на травми и заболяванията на гръбначния стълб и мозък. Макар и млад на възраст професор, той е с широк мироглед и изцяло отдаден на усвояването и прилагането на най-новите методи и оперативни интервенции в травматологията и ортопедията.

Член е АО-Аlumni асоциацията за рационално лечение на фрактури, както и на SpineExpertsGroup – организация, обединяваща гръбначните експерти от балканските държави. Заместник председател е на Българското дружество по ортопедия и травматология и автор на множество научни трудове и учебници, обхващащи почти всички области на опорно-двигателния апарат, по-голямата част от тях са на латиница. Провежда оперативни курсове на обучение и организира благотворителни кампании за безплатни прегледи в УМБАЛ „Свети Георги”, в Клиниката по ортопедия и травматология в Хирургичния блок на 5 етаж.

Женен е за доц. д-р Диляна Вичева (председател на Българско ринологично сдружение, зам.-председател на Българското сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия; делегат за Европейска ринологична асоциация, представител за България пред световната оториноларингология, активен член на Клуб Пловдив – Оптимист Интернешънъл, известен с множеството благотворителни проекти за града под тепетата) и има син – Валери Ставрев, който, макар че все още е второкласник, мечтае да последва семейната традиция и също да стане лекар.

Tags: ,

Comments are closed.